تبلیغات
بهترین شعرهای انتخابی من - با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش

Image result for ‫باخدابودن‬‎

 با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش

قهر کن با تیرگی آنگه رفیق نور باش


هر کجا رو آوری طور است موسایی بجو

بی خبر موسی تو خود هستی مقیم طور باش


حور زیبایی ندارد پیش زیبایی دوست

محو روی دوست شود کمتر به فکر حور باش


گر چه در خود از خدا مامورها داری به کوش

خود برای خود به دفع هر خطر مأمور باش


مار آزارد زنیش و مور ماند زیر پا

خوی آدم خوش بود نه مار شونه مور باش


این سخن را از امیرالمؤمنین دارم به یاد

هر مصیبت تا لب گور است فکر گور باش


گاه دیدار خدا از پای تا سر چشم شو

و زنگاه غیر او تا چشم داری کور باش


هر کجا دیدی که خواهند از خدا دورت کنند

تا قدم داری از آن دور از خدایان دور باش


بر طناب دار خود «میثم» چو میثم بوسه زن

نه به زر پابند نه تسلیم حرف زور باش

حاج غلامرضا سازگارتاریخ : شنبه 9 اسفند 1393 | 08:55 ب.ظ | نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری | نظرات

  • جعبه جادویی
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات