تبلیغات
بهترین شعرهای انتخابی من - چنین شد روزگاران معــــــــلم!

بهترین شعرهای انتخابی من

چنین شد روزگاران معــــــــلم!

آپلود عکس

چنین شد روزگاران معــــــــلم!                رفــــــاه نابسامان معــــــــــلم!

بسختی طی شود هر ماه و سالش             که بر لب می رسد جان معلم!

همه آگه ز اســــــــــرار حقوقش               نه بــــر آلامِ پنهان معـــــــلم!

در این آشفته بازار گــــــرانی                 تُهی نانی است بر خوان معلم!

همیشه ضامن هر قسط و وام است!          امان از مهر و احسان معـــلم!

به صد سال دگر شاید( پژو) هم                بگیرد جای (پیکان )معـــــلم!

هُتل،ها" مال" از ما بهتران" است             نه جایی بهر اسکان معــــلم!

در "اِسکان موقت" گربه  و موش              رَوَد بالا ز طِفلان معـــــــلم!

طلایی بیمه "را "مِس بیمه" گویند!        که نتوان کرده درمان معــلم!

حقوقش جملگی بر باد رفته است              چو پُر گردیده  دندان معـــلم!  

به " سیما و صدایش "من چه گویم؟           چه می خواهد وی از جان معلم؟

بجای انعـــــــــــــکاس مشکل او             شِمارَد لُقمه ی نان معـــــــلم!

هزاران مشکل دیگر نَکاهَــــد                 ز عشق و کار و ایمان معـلم!

نیاید کاری از دستــــــم ولیکن                 زنم بوسه به دستان معـــــلم!برچسب ها: روزگار معــــــــلم،

[ سه شنبه 17 اسفند 1395 ] [ 04:50 ب.ظ ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

[ نظرات() ]