تبلیغات
بهترین شعرهای انتخابی من - بــودنــت حــس عـجـیـبی ســت کـه دیــدن دارد

بهترین شعرهای انتخابی من

بــودنــت حــس عـجـیـبی ســت کـه دیــدن دارد

wft6_86.jpg
بــودنــت حــس عـجـیـبی ســت کـه دیــدن دارد
ناز چشمــــــان قــشـنـگ تــو کـشـیـدن دارد

آتــش از هــرم تـنت سـخـت بـه خــود می پـیـچـد
دل مــن شــوق در آغــــوش پــریــدن دارد

لــب تــو کـهـنـه شــرابی ســت و مــن مـی دانـم
بـوسـه از طـعـم دهــان تــو چشـیـدن دارد

چـشـم تــو ریـخـتـه بـر هــم مـنِ مـعـمـولی را 
یک نـگاه تــــو بـه مـن جــامـه دریـدن دارد

ســر و سـامـان بـدهـی یـا سـر و سـامـان بـبـری
قلــب مــن ســــوی شـمـا مـیـل تــپـیـدن دارد

وصــل تـو خـواب و خــیـال اسـت ولـی بـاور کـن
بــودنـت حـس عـجـیـبی سـت کـه دیــدن دارد

ناصر رعیت نواز[ جمعه 3 بهمن 1393 ] [ 09:04 ق.ظ ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

[ نظرات() ]