تبلیغات
بهترین شعرهای انتخابی من - همسایه دیوار به دیوار
uh5kzp2b9w0121norcu5.jpg
ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید

معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

 

معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار

در بادیه سر گشته شما در چه هوایید

 

گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

 

ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید

یک بار از این خانه بر این بام بر آیید

 

ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید

معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

 

آن خانه لطیف است نشان هاش بگفتید

از خـواجـه آن خـانـه نـشـانـی بـنـمایـیـد

 

یک دسته گل کو اگر آن باغ بدیدید

یک گوهر جان کو آگر از بحر خدایید

 

ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید

معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

 

ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید

معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـایید

 

معشوق تو هـمسایـه دیـوار بـه دیـوار

در بادیه سر گشته شما در چه هوایید

 

گـر صــورت بی صــورت مـعـشـوق ببینیـد

هم خواجه و هم خانه و هم کعبه شمایید

 

ده بار از آن خانه بـدان راه بـرفـتـید

یک بار از این خانه بر این بام بر آیید

 

ای قـوم به حـج رفـتـه کـجـایید کجـایید

معشوق همین جاسـت بـیـایید بیـاییدتاریخ : چهارشنبه 1 بهمن 1393 | 07:40 ق.ظ | نویسنده : محمدرضا علی پور ایوری | نظرات

  • جعبه جادویی
  • فروش بک لینک انبوه
  • ضایعات