تبلیغات
بهترین شعرهای انتخابی من - مطالب اسفند 1393

بهترین شعرهای انتخابی من

با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش

Image result for ‫باخدابودن‬‎

 با خدا خواهی شوی نزدیک از خود دور باش

قهر کن با تیرگی آنگه رفیق نور باش


هر کجا رو آوری طور است موسایی بجو

بی خبر موسی تو خود هستی مقیم طور باش


حور زیبایی ندارد پیش زیبایی دوست

محو روی دوست شود کمتر به فکر حور باش


گر چه در خود از خدا مامورها داری به کوش

خود برای خود به دفع هر خطر مأمور باش


مار آزارد زنیش و مور ماند زیر پا

خوی آدم خوش بود نه مار شونه مور باش


این سخن را از امیرالمؤمنین دارم به یاد

هر مصیبت تا لب گور است فکر گور باش


گاه دیدار خدا از پای تا سر چشم شو

و زنگاه غیر او تا چشم داری کور باش


هر کجا دیدی که خواهند از خدا دورت کنند

تا قدم داری از آن دور از خدایان دور باش


بر طناب دار خود «میثم» چو میثم بوسه زن

نه به زر پابند نه تسلیم حرف زور باش

حاج غلامرضا سازگار[ شنبه 9 اسفند 1393 ] [ 07:55 ب.ظ ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

[ نظرات() ]

اولین درس دبیرستان من چشمان توست

آسمانِ آبیِ عرفانِ من چشمان توست

اختر تابنده ی کیهان من چشمان توست


در حضور چشم هایت عشق معنا می شود

اولین درس دبیرستان من چشمان توست


در بیابانی که خورشیدش قیامت می کند

سایبان ظهر تابستان من چشمان توست


در غزل وقتی که از آیینه صحبت می شود

بی گمان انگیزه ی پنهان من چشمان توست


من پُر از هیچم ، پُر از کفرم ، پُر از شرکم ، ولی

نقطه های روشن ایمان من چشمان توست


در شبستانی که صد سودابه حیران من اند

جام راز آلوده ی چشمان من ، چشمان توست


باز می پرسی که دردت چیست؟ بنشین گوش کن  !

درد من ، این درد بی درمان من چشمان توست

محمد سلمانی[ چهارشنبه 6 اسفند 1393 ] [ 08:55 ب.ظ ] [ محمدرضا علی پور ایوری ]

[ نظرات() ]